K
O
N
K
U
R
S
Opinie klientów Facebook YouTube Twitter

Sufity napinane - robimy to lepiej niż inni

Działalność dewelopersko-budowlana

 Działalność firmy Narew Styl Sp. z o.o. w branży deweloperskiej pozwala na tworzenie długoterminowych planów inwestycyjnych w branży budowlanej.

 

 Zajmujemy się pozyskiwaniem gruntów w aktualnie lub perspektywicznie atrakcyjnej lokalizacji, ustalaniem celów inwestycyjnych grupy docelowych  inwestorów i klientów,  kreowaniem architektonicznym obiektów, które optymalnie  wpiszą się w lokalizację nieruchomości pod względem funkcjonalnym  jak i wizualnym.

 

 Strategia rozwoju branży budowlanej opiera się na sposobie świadczenia usług budowlanych przez wyodrębniony  ze struktur Narew Styl Sp. z o.o. i powołany do życia nowy podmiot – SCENOKREACJE Sp. z o.o. w którym firma Narew Styl Sp. z o.o. ma 100% udziałów. Utworzone przez spółkę wielobranżową wysokospecjalizowanego podmiotu branżowego pozwala na oferowanie usług budowlanych w szerszym jego spektrum, naukę, wdrażanie i stosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, poprawę organizacji logistycznej i skrócenie okresu realizacji inwestycji.